Pulmonale hypertensie (PH) is een ziekte waarbij men een hoge bloeddruk heeft in de bloedvaten van de longen (bloedcirculatie in de longen). Niet te verwarren dus met een hoge bloeddruk (bloedcirculatie in het lichaam), die de dokter kan meten met een manchet aan je arm. Beide aandoeningen hebben verschillende oorzaken en dus ook verschillende behandelingen. Pulmonale Hypertensie wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt. De symptomen doen denken aan astma: snel ademen en hyperventilatie. Alleen via een grondig hartonderzoek kun je constateren dat je met een PH-patiënt te maken hebt. Door een onbekende oorzaak is de wand van het bloedvaten van de longen gaan groeien. Dit drukt het vat dicht. Het is een onomkeerbaar proces. Het hart krijgt steeds meer moeite om het bloed door de longen heen te pompen en de rechter hartkamer zwelt op. Doordat er te weinig bloed door de longen gaat, komt er te weinig zuurstof in het bloed. Er ontstaan problemen met het hart: hartfalen en hartritmestoornissen.

De longvaten vernauwen naargelang de ziekte vordert

PH is een zeldzame ziekte: er zijn ongeveer 500 patiënten in België, met waarschijnlijk een 60-tal nieuwe patiënten per jaar.
PH is een ernstige ziekte, met een overlevingsprognose van 3 jaar zonder behandeling. Er is nog steeds geen medicijn dat de ziekte kan genezen. Gelukkig is er de laatste jaren onderzoek verricht en kan men in veel gevallen de ziekte stabiliseren.

Patiënten die lijden aan PH hebben in mindere of meerdere mate de volgende klachten:

 • kortademigheid
 • duizeligheid, soms flauwvallen
 • hartkloppingen
 • vermoeidheid
 • dikke voeten door vochtopstapeling (oedeem)
 • hoest
 • heesheid
 • vergrote lever en opgezette buik
 • opgezwollen aders in de nekstreek
 • koude en blauwe handen

Naargelang de ernst van de symptomen kan men vier stadia van PH onderscheiden:

 • stadium I: geen beperking van de fysieke activiteit
 • stadium II: lichte beperking van de fysieke activiteit: bij gewone dagelijkse inspanningen ondervindt men geen hinder, maar zwaardere inspanningen (zoals de trap nemen) leiden tot kortademigheid en vermoeidheid
 • stadium III: belangrijke beperking van de fysieke activiteit, zelfs bij lichtere inspanningen (zoals stappen op vlakke grond)
 • stadium IV: uitgesproken beperking van de fysieke activiteit, zelfs bij lichte inspanningen (zoals aankleden of spreken). Uiteindelijk kan het onmogelijk worden om deze taken zelfstandig uit te voeren.

Al deze symptomen ontstaan omdat de bloedvaten in de longen geleidelijk aan vernauwen waardoor de druk toeneemt. In een normale longslagader is de gemiddelde druk 14 mmHg. Bij een patiënt met PH ligt deze druk hoger dan 25 mmHg. De rechterhartkamer heeft meer en meer moeite om het bloed door de vernauwde vaten naar de longen te pompen. Het hart zet zich uit en kan minder en minder bloed door de longen pompen. Langzaamaan treden er tekens op van rechterhartproblemen. Het rechterhart drukt op de linkerhartkamer, die ook minder kan opvullen en minder bloed zal pompen. Indien geen behandeling wordt opgestart leidt dit meestal tot hartfalen en overlijden binnen de 3 jaar.

Meer info kan je terugvinden op de site van Pulmonale Hypertensie vzw